ЗЗПЛ – Контакт подаци лица

Лице за заштиту података о личности у Основној школи „Ратко Вукићевић“ Ниш:    ИВАНА ХОФМАН  запослена у Основној школи „Ратко Вукићевић“ Ниш на пословима  стручног сарадника-психолог.   Контакт адреса – ОШ “Ратко Вукићевић”Ниш,  Ратка Вукићевића бр.5  контакт телефон 018/522-210, лок.107 –канцеларија психолога.

Информације о обради података: