Мисија, визија и мото школе

Мисија: Школа подстиче лични развој ученика и наставника у духу толеранције, разумевања, међусобног уважавања и свести о правим вредностима.

ВизијаКроз лични развој и безбедно окружење школа ће постати занимљива и привлачна средина за учење.

Мото: Не за оцену, већ за живот учим.