Предавање: ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НАСТАВЕ

Саветници спољни сарадници Школске управе Ниш, Миша Љубеновић и Влада Тошић 15. маја 2024.године одржали су предавање наставницима и учитељима наше школе на тему ’’Диференцијација наставе’’. Диференцијација наставе јесте прилагођавање наставе и учења које узима у обзир разлике и сличности унутар одељења као групе. Можемо да диференцирамо окружење за учење, садржаје, процес и продукте.
Диференцијација наставе почиње тамо где су у том тренутку наши ученици и она задовољава њихове кључне потребе: потребу за повезаношћу, потребу за компетентношћу и потребу за аутономијом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *