Професионална оријентација

У нашој школи реализује се програм професионалне оријентације кроз пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу. Општи циљ програма је подстицање младих да путем активног учења у петофазном процесном моделу ПО преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и путеве каријере, да промишљено донесу одлуку о избору школе и занимања.

Концепт програма подразумева пет области учења:

  1. Самоспознаја – циљ ове области учења је освешћивање личних афинитета и капацитета ученика и ученица у оквиру стицања реалне слике о себи
  2. Информисање о занимањима и путевима каријере – циљ ове области је стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и оспособљавање ученика/ца да активно и самостално користе расположиве информационе понуде.
  3. Путеви образовања – упознавање са мрежом школа.
  4. Реални сусрети – упознавање са светом рада и опробавање ученика/ца у аутентичним ситуацијама у свету рада, директни сусрет са светом рада и испробавање праксе.
  5. Одлука – циљ ове области учења је да се младе особе у програму оснаже да самостално, промишљено и одговорно доносе одлуку о избору школе и занимања.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при националној служби за запошљавање и други.

Носиоци активности и реализације програмских задатака су: стручни сарадници, одељењске старешине 7. и 8. разреда и предметни наставници.

Ученици седмог и осмог разреда на Сајму професионалне оријентације 11.5.2023.год.