Помоћник директора

Милан Радивојевић, помоћник директора

Професор историје по струци, дипломирао 2004. године на Филозофском факултету у Нишу – Департман за историју. Запослен у У ОШ „Ратко Вукићевић“ од 2011. године, а децембра 2023. године именован за помоћника директора школе.